Activiteiten

Industrial engineering

Voor industriële processen valt het belang van doordachte engineering hoegenaamd niet te onderschatten. Het is immers in deze stap dat het elektrische, het mechanische én het softwarematige aspect op elkaar worden afgestemd. Gebeurt die industriële ontwerpfase niet of met weinig kennis van zaken, dan lopen je processen vroeg of laat (maar zeker) tegen problemen aan. Dus is ook een goede partner onontbeerlijk om reeds vanaf deze fase tegemoet te komen aan de hoogst mogelijke eisen, om zo jouw industriële processen zowel op papier als in de praktijk in goede banen te leiden.

 

 

Het belang van een overkoepelende projectstructuur

Het is een herkenbaar euvel in de industrie: mechanische, elektrische en software ingenieurs ontfermen zich louter over hun zogenaamde verantwoordelijkheid. Zonder overzicht van wat de ander doet, en veelal ook zonder communicatie. Het gevolg is een al te rigide invulling van de ontwerpfase van industrieel ontwerp, waarbij veranderende omstandigheden (bv. een machine die op een andere locatie hoort te komen) niet dynamisch kan worden opgevangen. Maar het kan ook anders…

 

Hoe Afschrift jouw proces in goede banen leidt

Voor een uitstekende engineering van jouw industriële infrastructuur, zweren we bij Afschrift bij een combinatie van real-life communicatie in én real-time opvolging.
 

 

 1. Meetings
  In de beginfase van ieder nieuw project komt het erop aan duidelijkheid te scheppen omtrent de verwachtingen en vereisten. ‘Wat hoop je precies gerealiseerd te zien?’ Dit doen we aan de hand van enkele overleg- en informatierondes, waarbij alle stakeholders rond de tafel worden gezet.

 

 1. Mapping
  Op basis van de eerdere overlegmomenten brengen we vervolgens de specificaties van je industrieel project in kaart. In deze fase tekenen we de elektrische schema’s uit, en maken we voorstellen inzake technologieën, bekabeling en andere materiaalkeuzes. Is er nood aan extra stuur-of verdeelkasten of zelfs middenspanningscabines om je processen te voeden, dan maken we je hier een voorstel voor. Eens afgetoetst is het zaak om de theorie naar de praktijk te brengen.

 

 1. Maatwerk
  Een one-fits-all aanpak in een industriële omgeving, met enkel standaardcomponenten, ongeacht de toepassing? Think again! Bij Afschrift bepaalt jouw proces onze aanpak en de onderdelen, niet omgekeerd. Ieder project is er een op maat, aangepast en uitgewerkt volgens jouw wensen en eisen. Heb je naast een specifiek project ook onze hulp nodig voor algemene montagewerken? Geen nood! We zijn er voor je!

 

 1. Maintenance
  Eens een proces is geëngineerd en in werking is gesteld, zal het er uiteraard ook op aankomen de boel draaiende te houden. Weet dat je bij Afschrift ook terecht kan voor de nodige wisselonderdelen van de hoogst aangeschreven merken!

 

Op zoek naar een specialist in industrial engineering?

Schakel Afschrift in!

Afschrift | Engineering